Kinh Pháp Cú

0
208
kinh pháp cú
kinh pháp cú

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.

Bạn đang xem: Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Cú

“Kinh Pháp Cú” Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.

Xem thêm: Phối Ngẫu Trong Kim Cang Thừa

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy“.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của đức Phật sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” và tụng đọc trong Ðại Hội Kết Tập Kinh Ðiển lần đầu tiên sau khi đức Phật nhập diệt.

kinh pháp cú
kinh pháp cú

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của đức Phật. Ðọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.

Xem thêm: Sự khác nhau giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà

Ngày nào con người chưa hiểu được các văn tự là pháp chế định của thế gian, không phải pháp cứu cánh, chỉ là pháp phương tiện, thì ngày đó ở đâu đó vẫn còn người tu theo niềm tin tôn giáo, niềm tin tín ngưỡng, niềm tin sùng bái, thần tượng, cầu xin, lạy lục.v.v… những điều đó không nằm trong chơn lý tỉnh thức của Buddhha. Những điều đó không nằm trong giáo pháp giải thoát của bậc thánh bậc chân nhân, trái với nền tảng đạo đức nhân quả, không hiểu được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân sự khổ thì làm sao hết khổ được…tu theo các học thuyết của ngoại đạo làm sao hết khổ

Nguồn: https://phattuvietnam.org
Danh mục: Tin Tức Phật Giáo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây