Phật Kim Cương Trì

0
3293
Đức Kim Cương Trì
Đức Kim Cương Trì

Phật Kim cương trì – Vajradhara

Vajradhara nghĩa đen là bậc trì giữ kim cương. Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara là Đức Phật nguyên thủy, hiện thân của tất cả chư Phật trong ba đời và là tinh túy của tam thân – thân của chư Phật. Đức Phật Kim Cương Trì cũng biểu trưng cho Pháp thân Phật và khía cạnh tuyệt đối của sự giác ngộ.

Bạn đang xem: Phật Kim Cương Trì

Phật Vajradhara là sự biểu lộ cao nhất của giác ngộ, sự đại diện thấy được của Pháp thân. Nghĩa đen của “Vajra” là kim cương, nhất là trong phương diện cứng chắc không thể bể nát của nó. Trong nghĩa cao hơn, Vajra để chỉ bản tánh nội tại của giác ngộ – sự hợp nhất bất khả hoại và bất khả phân của trí huệ siêu việt và lòng bi vô hạn, cũng như lạc tối thượng và tánh không tối hậu.

Là sức mạnh vũ trụ tối cao khởi từ cõi giới Pháp thân, Vajradhara tượng trưng sức mạnh hợp nhất tối thượng và nguồn bi mở khắp. Trong Vajradhara mọi hình tướng Báo thân, mọi phẩm tính và công năng của chúng được thống nhất. Từ đó Vajradhara được diễn tả là sự thống nhiếp toàn khắp của mọi thuộc tính của giác ngộ.

Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara
Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara

Ngài là hiện thân của sự tinh túy siêu việt của Phật tính với tay phải trì giữ chày Kim cương (biểu thị phương tiện), tay trái của Ngài giữ linh (biểu hiện trí tuệ). Hai tay bắt chéo trước ngực, Kim cương trì là sự đại diện tuyệt đối của Bất nhị và tánh Không đó là Mahamudha (Đại ấn), sự hợp nhất vĩ đại – sự chứng thực tuyệt đối. Đây là mục đích tối thượng mà tất cả các hành giả đều tinh tiến nỗ lực vươn tới.

Trong Truyền thống Mới, Ngài là Đức Phật nguyên thuỷ, nguồn mạch của mọi tantra. Trong Truyền thống Cũ, Vajradhara tượng trưng cho nguyên lý của vị Thầy như bậc trì giữ giác ngộ của giáo lý Kim Cương Thừa.

Trong mật thừa, Đức Phật Kim Cương Trì là tâm điểm của dòng truyền thừa Kagyu bởi vì tổ của dòng là Đức Tilopa đón nhận trực tiếp giáo pháp Kim Cương Thừa từ Đức Kim Cương Trì, đức Báo thân Phật. Trong dòng Nyingma, Đức Kim Cương Trì được coi là bất khả phân với Đức Liên Hoa Sanh. Trong hiển thừa, ngài chính là vị cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã giúp Phật Thích Ca dạy dỗ các đại đệ tử và bồ tát 2500 năm trước.

Tham khảo thêm về hóa thân của Đức Phật Kim Cương Trì tại đây.

Phật Kim cương trì Vajradhara
Phật Kim cương trì Vajradhara

Tượng Kim Cương Trì của Trung Hoa vào thế kỷ thứ 18

Kim Cương Trì là một vị Bồ Tát Mật Tông – tên tiếng Phạn Vajradhara – hay Đức Phật nguyên thủy là tinh túy của Tam Thân, hóa thân của ba đời chư Phật. Vajradhara là biểu trưng Pháp Thân Phật, vì vậy cũng chính là biểu trưng sự chứng ngộ tuyệt đối. Trong Tạng Mật – Kim Cương trì xuất hiện trong hầu hết trong các tác phẩm điêu khắc và hội họa của Phật Giáo Tạng truyền với nhiều hình dáng và ứng thân khác nhau.

Thân thế và nhân dáng

Phật Kim cương trì Vajradhara
Phật Kim cương trì Vajradhara

Kim Cương Trì trong một bức bích họa

Đức Phật Vajradhara là hóa thân chân thực của tinh túy vô thượng Phật quả. Hai tay Ngài bắt chéo trước ngực, tay phải cầm chày kim cương hay kim cương chử (Phạt Chiết La – tượng trưng phương tiện), tay trái cầm chuông (Kim Cương Linh – tượng trưng trí tuệ). Vajradhara biểu trưng hữu không bất nhị cùng cứu kính bất nhị cũng chính là Đại Hợp nhất Mahamudra. Kim Cương Trì biểu thị trí lực kiên nghị của Bồ Tát ở Kim Cương bộ hàng phục ác ma. Kim Cương Chử cũng tượng trưng cho trí tuệ bền sắc như Kim Cương của Như Lai.

Kim Cương Trì trong các hóa thân

Kim Cương Trì là Đức Phật nguyên thuỷ, Kim Cương Trì là nguồn mạch của mọi tantra trong truyền thuyết mới. Ngược lại – trong truyền thuyết cũ, Vajradhara tượng trưng cho nguyên lý của vị Thầy như bậc trì giữ giác ngộ của giáo lý Kim Cương Thừa.Trong Phật Giáo Mật thừa, Đức Phật Kim Cương Trì là vị thần tối cao của dòng truyền thừa Kagyu bởi vì yếu tổ của dòng là Đức Tilopa đón nhận trực tiếp giáo pháp Kim Cương Thừa từ Đức Kim Cương Trì, đức Báo thân Phật. Trong dòng Nyingma, Đức Kim Cương Trì được coi là bất khả phân với Đức Liên Hoa Sanh. Trong hiển thừa, ngài chính là vị cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã giúp Phật Thích Ca dạy dỗ các đại đệ tử và Bồ Tát 2500 năm trước.

Kim cương trì diễn tả sức mạnh vũ trụ tối cao xuất phát từ cõi giới Pháp thân, Vajradhara tượng trưng sức mạnh hợp nhất tối cao và long từ bi. Ở Kim Cương Trì – một vị thể hiện hết mọi hình tướng của Báo thân, mọi phẩm chất và công năng được thống nhất. Từ đó Vajradhara được diễn tả là sự thống nhất của mọi thuộc tính giác ngộ.

Giới thiệu tóm lược về đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3

[Bài viết dưới đây được viết bởi Hiệp hội Tăng già Quốc tế và có trong nội dung cuốn sách về đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3, độc giả chưa biết tới Ngài nên đọc trước tiên bài pháp “Thế nào là tu tập” của Ngài được đăng tải trên trang web này.]

Đức Như Lai H.H.Dorje Chang Wan Ko Yeshe Norbu đời thứ 3 chính là đức Phật Kim Cương Trì, nghĩa là “vị lãnh đạo các bậc Kim cương”. Ngài là hóa thân hoàn hảo của đức Phật Kim Cương Trì, vị Phật báo thân nguyên thủy. Danh hiệu viết tắt của Ngài là H.H. Dorje Chang Buddha III – Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3. (Trên thế giới này, Ngài còn được gọi một cách cung kính là Bậc Thầy Wan Ko Yee). Những thành tựu của Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 là cao nhất trên thế giới. Không có vị thánh nhân nào trong đạo Phật có thể sánh với Ngài khi thể hiện những minh chứng thực tiễn về trí huệ và mức độ chứng ngộ mà Ngài đã đạt được thông qua sự thông tuệ Hiển và Mật thừa và sự làm chủ Ngũ Minh.

Các tiêu chuẩn mà  chư Phật thiết lập để đo lường sự  thành tựu của một vị chứng ngộ trong Phật pháp chính là mức độ thông tuệ trong Hiển thừa và Mật thừa và mức độ làm chủ của Ngũ Minh của vị đó. Trong lịch sử Phật giáo cho đến nay, chỉ có đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 mới thể hiện được toàn bộ và hoàn hảo Ngũ Minh. Ngài thực sự đã thị hiện cho tất cả, lần lượt những thành tựu về trí huệ sâu rộng của Ngài về Hiển thừa và Mật thừa cũng như sự làm chủ hoàn hảo ngũ Minh, như đã đặt ra bởi chư Phật. Ngài, vị cổ Phật, bậc thánh nhân đầu tiên trong lịch sử đã thị hiện sự chứng ngộ hoàn hảo và cao tột đó! Những minh chứng cụ thể hơn về những thành tựu của riêng Ngài đã được đề cập tại 30 chủ đề chính trong cuốn sách: Đức Phật Kim Cương Trì 3 – Một kho tàng quý báu của Phật pháp đích thực ( H.H. Dorje Chang Buddha III —A Treasury of True Buddha-Dharma.)

Đương nhiên, việc sắp xếp những thành tựu của Ngài vào 30 nhóm chính chỉ là vấn đề về hình thức. Trên thực tế, những thành tựu đề cập trong cuốn sách vượt xa 30 loại trên. Ví dụ, riêng nhóm Công Xảo Minh đã gồm 3 nhánh chính là: nhiếp ảnh, đồ họa 3 chiều và mỹ thuật trên gương kính. Tuy nhiên, Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 đã tập hợp các nhóm này lại trở thành 1 nhóm chính, từ đó, giảm bớt được số lượng nhóm chính xuống còn 30. Trên thực tế, làm sao 30 nhóm chính đó có thể chứa đựng nổi những thành tựu của Ngài? Những thành tựu này thể hiện trí huệ của Phật pháp là vô hạn. Riêng thành tựu về Nội minh đã gồm sự chứng ngộ sự thật không giới hạn của Pháp có điều kiện và Pháp không điều kiện trong vũ trụ và sự làm chủ Tam tạng kinh điển và Mật điển.

tượng Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara
tượng Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara

30 nhóm chính được liệt kê trong cuốn sách gồm:

 1. Những lời chứng thực & chúc mừng;
 2. Đức hạnh của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 và những sự kiện linh thánh;
 3. Sự chứng ngộ linh thiêng của Đấng Như Lai tối thượng
 4. Phật pháp tối thượng và sâu sắc khó gặp kể từ hàng triệu 1kiếp.
 5. Câu đối
 6. Thư Pháp
 7. Điêu khắc đá
 8. Thơ ca cổ điển
 9. Châm cứu Kim Cương tiêu diệt bệnh tật.
 10. Làm khỏi bệnh.
 11. Thuốc và sản phẩm chăn sóc sức khỏe
 12. Điêu khắc nhiều màu
 13. Tấm chạm khắc ngọc quý
 14. Châm ngôn triết lý về các vấn đề thế gian
 15. Thơ và văn xuôi cổ điển hiện đại
 16. Tác phẩm học thuật
 17. Tác phẩm chạm khắc trang trí thủ công.
 18. Sự tinh thông về âm thanh
 19. Tác phẩm điêu khắc chứa sương bí ẩn
 20. Làm những cây khô trở nên cổ kính
 21. Mỹ thuật Trung Hoa
 22. Mỹ thuật phương Tây
 23. Khung mỹ thuật
 24. Thiết kế hình ảnh Phật
 25. Hoa văn trên đá.
 26. Tác phẩm trang trí treo tường.
 27. Những công trình kiến trúc và thắng cảnh
 28. Trà
 29. Nghệ thuật công nghệ
 30. Cứu giúp chúng sanh bằng cách giải phóng họ.

Tác phẩm “Spirit Resonance Will Live Forever” theo trường phái hội họa Tây phương

Trong nhóm chính thứ  tư về “Phật pháp tối thượng và sâu sắc khó gặp kể từ hàng triệu kiếp qua, Ngài đã giảng hơn 2000 bài giảng về Phật pháp. Những Giáo lý này rộng và sâu tựa như đại dương. Kể từ xa xưa đến nay, ngoài Giáo Pháp của đức Phật Thích Ca Mầu Ni trong cõi giới này, không có bậc Thánh nhân nào đạt thành tựu về nhiều mặt như đức Phật Kim Cương Trì 3 đã làm được. Hơn nữa, mỗi thành tựu của Ngài đều đạt cấp độ tuyệt đỉnh.

Chúng ta đi đến hiểu rằng, câu “sự thông tuệ sâu sắc trong ngũ  minh chính và ngũ minh phụ” thực sự chỉ là những lời sáo rỗng khi khá nhiều “nhân vật” tự nói rằng mình có khả năng này. Bởi vì thực sự họ không thể nào phô diễn những kỹ năng thực sự. Họ thậm chí còn không thể mang tới một văn bản hay bức ảnh nào để đánh giá. Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn, khi những người này còn không thể theo kịp các nghệ nhân và chuyên gia trong xã hội. Làm sao họ có thể được coi là thông tuệ sâu sắc ngũ minh chính và ngũ minh phụ được? Làm sao họ có thể thể hiện sự thông tuệ về Phật giáo Mật thừa và Hiển thừa cũng như sự làm chủ Ngũ Minh như chư Phật đã nói về nó? Có thể nói rằng, cuốn A Treasury of True Buddha-Dharma là một cuốn sách về đạo Phật quý giá và chưa từng có, thể hiện sự chứng ngộ Phật pháp hơn bất kỳ cuốn sách nào trong lịch sử (đạo Phật). Khi nhìn thấy  bản thảo đầu tiên của cuốn A Treasury of True Buddha-Dharma, các vị lãnh đạo Phật giáo tối cao trên thế giới, vốn là hóa thân của các vị Phật hoặc Bồ tát, đã thực sự ngạc nhiên. Ngay lập tức, các Ngài tìm hiểu sự thật đằng sau cuốn sách này theo đúng với giáo pháp. Áp dụng những pháp hành Mật thừa liên quan đến việc chứng thực thân thế của một vị nào, các Ngài đã thâm nhập sâu vào pháp giới, áp dụng cái nhìn siêu nhiên và nhìn thấy nguồn gốc của sự thật. Ngay sau đó, các Ngài đã phát hành các tài liệu chứng thực riêng theo quy định, công bố rằng Đức Phật Kim Cương Trì 3 cao quý H.H. Wan Ko Yeshe Norbu chính là hóa thân của vị cổ Phật tối cao, và Ngài sở hữu sự thông tuệ chưa từng có về Phật giáoHiển thừa, Mật thừa và sự làm chủ hoàn toàn Ngũ Minh!

Tuy nhiên, điều làm chúng tôi ngạc nhiên khi Đức Phật Kim Cương Trì cho rằng, điều quan trọng không phải Ngài là hóa thân của vị  nào mà là việc giúp chúng sinh hiểu được nội dung “Thế nào là Tu tập?”. “Một hóa thân quan trọng là một người tu dưỡng đúng với giáo Pháp “Thế nào là Tu tập?”. Món quà thực sự mà ta ban cho các con chính là Phật pháp. Nếu các con có thể thực hành theo Giáo Pháp này và thực sự thấm nhuần một cách sâu sắc, ánh sáng sẽ ngập tràn khắp nơi, thế giới sẽ hòa bình và chúng sinh trở nên hạnh phúc mãi mãi, hưởng quả lành không giới hạn và đạt trọn vẹn phước báu và sự thông tuệ

Tạm thời chúng tôi  đặt sang một bên 30 loại thành tựu chính này. Còn có  một bằng chứng chứng minh đức Phật Kim Cương Trì  đời thứ  3 là vị thánh nhân tối cao. Trong nhiều dịp trong giai đoạn 1995-2000, khi đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 truyền bá Giáo Pháp, Ngài bộc bạch một cách cởi mở rằng « Nếu ai hỏi ta một câu hỏi liên quan đến bất kỳ điều gì trong vũ trụ mà ta không thể trả lời được hoặc trả lời không đúng, ta không xứng đáng để truyền bá Phật pháp cho chúng sinh. Ta sẽ dành 5 năm để mọi người hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Lời nguyện trong 5 năm này là sự thể hiện của Pháp. Sau thời gian này, ta sẽ không giữ lời nguyện này lâu hơn nữa”. Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 đã nói lời nguyện này một cách cởi mở nhiều lần,  như đã ghi lại trên băng.

Năm năm đó đã trôi qua khá lâu. Nhiều người đã đặt vô số các câu hỏi tới Ngài. Bất kỳ những câu hỏi gì liên quan đến Phật pháp hoặc vấn đề thế tục, người hỏi đều nhận được câu trả lời chính xác và đáng hài lòng. Không một câu hỏi nào làm bối rối đức Phật. Trong những bản ghi âm những Giáo pháp truyền khẩu bởi đức Phật, chúng tôi thường nghe lời tuyên bố cởi mở này của Ngài, những câu hỏi đặt ra và câu trả lời đáp lại. Ngài không chỉ trả lời câu hỏi được đặt bởi người Châu Á, mà còn trả lời liên tiếp các câu hỏi của người phương Tây. Một ví dụ xảy ra ở St. Louis, Bang Missouri. Sau khi chủ tịch Liên đoàn các trường trung học và đại học Mỹ nghe ứng khẩu của Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 trước những câu hỏi được đặt ra bởi các chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng, giáo sư và tiến sĩ tại các trường trung và đại học, ông thực sự xúc động, tự tát má mình trước mặt nhiều người tham dự. Ông phát biểu một cách hào hứng rằng ông đã sống trong ảo tưởng bao nhiêu năm trời và nghe được những lời giải đáp của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 thật sự làm lợi cho ông một cách sâu sắc.

Vũ trụ rộng lớn vô biên, không khởi đầu, không kết thúc, không giới hạn. Phải là một người thế nào mới có thể nói rằng “Không có một câu hỏi nào trong vũ trụ mà ta không thể trả lời?” Hơn nữa, đức Phật của chúng ta lại thề nguyện một cách cởi mở rằng, Ngài sẽ dành ra cho cả những bậc thánh nhân lẫn người thường 5 năm để đặt bất kỳ một câu hỏi nào tới Ngài. Một người thế nào mới có thể đạt được trình độ chứng ngộ và thành tựu cao đến vậy? Làm thế nào để một người bình thường lại có thể có sự toàn tri đến vậy? Hơn nữa, đây không phải là một sự bịa đặt. Sự thực không thể phủ nhận này minh chứng rằng sự chứng ngộ của đức Phật, vào thời điểm đó gọi là Bậc thầy Wan Ko Yee, không có gì mà Ngài không hiểu. Làm sao người đó lại là một bậc thánh nhân thông thường được? Người đó không thể đơn thuần là một bậc Bồ tát bình thường. Điều này đã từng là một bí ẩn trong một thời gian dài.

Rốt cục, ai là bậc thánh nhân với đức hạnh cao quý này vậy? Phải chăng Ngài đến từ cõi trời hay từ đất Phật? Đức Phật Kim Cương trì đời thứ 3 luôn giải đáp các câu hỏi trên bằng câu trả lời Ngài là người bình thường. Hơn nữa, Ngài không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai về thân thế của Ngài trong kiếp trước. Ngài thường nói rõ ràng về niềm tin xác quyết của Ngài vào nhân quả và thường truyền bá giáo pháp Chân Như. Ngài thường nói Ngài là người phục vụ chúng sinh và Ngài là một hành giả bình thường. Nhưng chúng tôi có thể thấy từ những thành tựu rất chân thực rằng không có ai trong thế giới này có khả năng đạt được thậm chí một nửa những thành tựu của Ngài Kim Cương Trì đời thứ 3 đã thị hiện trước mắt chúng tôi. Nếu bất kỳ ai nghi ngờ điều này, có một giải pháp khá đơn giản. chúng tôi khuyến khích bất cứ ai xung phong và phá kỷ lục này của Ngài. Nếu bất kỳ ai đạt được những thành tựu như của Ngài chỉ trong 15 loại chính, khi đó, chúng tôi tin rằng người đó cũng là Phật hóa thân đến với thế giới này.

Tất cả mọi người đều biết rằng, những khả năng của người thường không thể vượt qua bậc thánh nhân, như những bậc cao tăng lỗi lạc, đạo sư vĩ đại hoặc những hành giả đạo hạnh tuyệt vời. Làm sao một hành giả bình thường lại có thể có sự thông tuệ Phật giáo Hiển thừa và Mật thừa, làm chủ hoàn hảo Ngũ Minh và sở hữu trí huệ vĩ đại ? Trái lại, làm sao mà một người không hiểu thấu Phật giáo Hiển và Mật thừa, không làm chủ được Ngũ Minh hoặc thậm chí còn không hiểu nổi một minh và trí huệ thấp kém lại có thể là một vị Phật hay Bồ tát ? Làm sao Phật pháp của chư Phật có thể phân loại những người đã chứng ngộ như là những kẻ khờ khạo và những kẻ chưa chứng ngộ thông thường lại là những bậc nắm giữ trí huệ tối hậu ? Sự thật trong Giáo lý của chư Phật là cấp độ chứng ngộ và đức hạnh càng cao thì sự thể hiện trí huệ càng cao. Chư Phật được đặt tên là chư Phật bởi trí huệ của các Ngài cao đến nỗi đạt được tầm mức chứng ngộ mà tại đó, không có điều gì là các Ngài không làm được. Điều này chúng ta, những người bình thường cũng có thể hiểu được. Vậy làm sao những vị thánh nhân linh thiêng ấy lại cần phải đắn đo với những vấn đề như vậy ? Thật nực cười nếu bất kỳ vị thánh nhân nào lại phải cân nhắc nghĩ suy trước những vấn đề như vậy. Làm sao những người như vậy lại được gọi là thánh nhân cơ chứ ?

Những tác phẩm điêu khắc nhiều màu kỳ diệu của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 là những vật linh thiêng không thể bị sao lại bởi bất kỳ người nào khác trên thế gian này.  Nhưng hãy nghĩ đến điều khác. Liệu đức Phật Thích Ca Mầu Ni có thể  tạo ra những tác phẩm điêu khắc như vậy không ? Không có gì mà chư Phật lại không làm được. Đương nhiên, đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ đối với chư Phật. Liệu Bồ tát Quan Âm hoặc Bồ tát Văn Thù có thể tạo ra những tác phẩm này không ? Đương nhiên, đối với họ, điều này chẳng có gì khó khăn. Bạn không thể không nhìn nhận trí huệ của chư Phật và các Đại Bồ tát bằng việc nói rằng, các vị không thể thành tựu một việc nhỏ như vậy. Nếu một ai đó thiếu thậm chí chỉ một phần nhỏ như vậy của sự chứng ngộ, làm sao người đó lại có thể được coi là hóa thân của chư Phật, Quán Âm, Văn Thù hoặc Phổ Hiền đại Bồ tát? Liệu chúng ta có thể chấp nhận rằng chư Phật và chư Đại Bồ tát không thể tạo ra những tác phẩm như vậy ? Ngược lại, chắc chắn chúng ta không thể nói rằng sự chứng ngộ và trí huệ của những người đã sáng tạo ra những các phẩm điêu khắc trên ở mức thấp, trong khi sự chứng ngộ và trí huệ của những ai không thể tạo ra những tác phẩm trên là ở mức cao. Chúng tôi lấy ví dụ về một tảng đá. Chúng ta không thể nói rằng những người nâng được tảng đá đó lên là có thể lực yếu, trong khi những người không thể nâng tảng đá đó lên lại có thể lực khỏe mạnh. Vấn đề trên và ví dụ này cùng một cách lý luận như nhau.

Mặc dù điều này là một chuỗi lý luận, vậy rốt cục, ai đã giáng lâm xuống thế gian này và hóa hiện thành Bậc Thầy H.H. Master Wan Ko Yee ? Làm thế nào mà không có bất cứ câu hỏi nào mà Ngài lại không thể trả lời được ? Làm sao mà không có vấn đề gì mà Ngài lại không hiểu thấu ? Làm sao mà Ngài lại có thể chứng đắc được nhiều thành tựu tột đỉnh đến vậy ? Làm sao mà không một ai khác có thể sao chép lại chỉ một vài tác phẩm nhỏ mà Ngài đã tạo ra ? Câu trả lời cho từng ấy câu hỏi tưởng như đã là một bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp.

Thời gian chậm chạp trôi qua, những câu hỏi trên vẫn chưa thể được trả  lời. Khi đó, các bậc thánh tăng và các Pháp vương mà mức độ chứng ngộ của các Ngài ở cấp cao nhất trên toàn thế giới đã đọc cuốn A Treasury of True Buddha-Dharma. Cuốn sách này thực sự đã đem lại niềm cảm hứng lớn lao và các Ngài đã truyền cuốn sách cho những bậc thánh tăng và pháp vương cao cấp nhất để đọc. Những bậc thánh nhân đạo hạnh lỗi lạc ấy, vốn là hóa thân của chư Phật và Bồ tát, đã nhập vào trạng thái sâu sắc về giác quan siêu nhiên bằng thiền định hoặc thực hành Pháp. Các Ngài, liền sau đó, đã thông cáo về thân thế của Đức H.H Wan Ko Yeshe Norbu, vị từ lâu đã được công nhận bởi Đại Pháp vương H.H. Zunsheng (hóa hiện của Đức Đại Nhật Như Lai), là đức Phật Kim Cương Trì. Bằng Pháp hành nghiêm ngặt và thiền định, những vị thánh tăng này đã thâm nhập sâu vào Pháp giới và thực sự nhìn thấy cội nguồn đích thực.

Kết quả mà các Ngài nhận được về vị Thánh Tăng tôn quý  và đức hạnh vĩ đại này chính là hóa thân lần thứ hai của Ngài Duy Ma Cật và hóa thân lần thứ ba của Đức Phật Kim Cương Trì. Họ đã ban hành những chứng thực theo đúng quy ước trong đạo Phật trong đó họ chứng nhận bậc Thầy H.H. Wan Ko Yee chính là hóa thân đời thứ 3 của đức Phật Kim Cương Trì – Vị cổ Phật tối cao của cả Hiển Thừa, Mật thừa, Đại Thừa, Nguyên Thủy, và Phật giáo Kim Cương Thừa ; vị Thầy của Ngũ bộ Phật tại ngũ phương ; và cũng là vị Thầy của đấng đại Bồ tát Kim Cương Tát Đỏa. Điều này có nghĩa là, các Ngài đã thừa nhận rằng bậc Thầy H.H. Wan Ko Yee chính là đức Như Lai Wan Ko Yeshe Norbu, vị lãnh đạo vĩ đại nhất của đạo Phật trong toàn thể Pháp giới hiện nay! Bởi vì đức Ngài là hiện thân toàn diện, hoàn hảo, đích thực và trực tiếp về thân, khẩu, ý của đức Phật Kim Cương Trì. Ngài khác với hàng trăm triệu các vị Phật sống và các chư Bồ tát đã hóa hiện trên thế giới này. Bởi vì các vị Phật sống và các chư Bồ tát chỉ là hóa thân một phần của một vị Phật hoặc Bồ tát. Do đó, họ chỉ đại diện một phần sức mạnh về thân, khẩu, ý của vị Phật hoặc Bồ tát đó. Điều này giải thích tại sao, không có bậc thánh nhân nào trên thế giới hiện nay có thể thể hiện sự thông tuệ toàn hảo về cả Phật giáo Hiển thừa và Mật thừa và sự làm chủ hoàn toàn Ngũ Minh.

Những bậc thánh tăng xuất chúng và các vị Pháp vương này đã viết những lời ca ngợi đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 như là bậc Thánh nhân vĩ đại và cao quý nhất, là bậc toàn tri tôn quý duy nhất trong lịch sử Phật giáo đã thực sự phô diễn lần lượt những thành tựu trong ngũ Minh trước chúng sinh. Như đức Đại Pháp Vương Zunsheng tuyên bố chính thức rằng sự chứng ngộ của bất cứ vị cao tăng lỗi lạc hoặc bậc phạm hạnh nào trên thế gian này đều không thể sánh được với sự chứng ngộ của đấng Như Lai thiêng liêng Wan Ko Yeshe Norbu. Ngài còn đưa ra lời tuyên thệ về sự thật : « Nếu bất chúng sinh hoặc bậc thánh nhân nào có thể sao chép lại những kho tàng điêu khắc bí ẩn được tạo bởi đức H.H. Wan Ko Yeshe Norbu, khi đó những tuyên thệ chính thức của đức Đại Pháp Vương Zunsheng sẽ bị coi là lừa dối chúng sinh » (Kho tàng điêu khắc bí ẩn là “Những sắc màu quyến rũ của sự bí ẩn tột bực,” “Những tảng đá sương khói bí ẩn” và một số công trình điêu khắc Yun khác  với những tên gọi cụ thể.)

Những người xem triển lãm đã kinh ngạc khi bức điêu khắc Yun “Những tảng đá sương khói bí ẩn” trên chứa sương mù trong một phần của cái hốc.

Theo trật tự hệ  thống và các quy định của Phật giáo trên thế  giới này chỉ có 2 đấng Tôn quý mà sự  tuyên Pháp của các Ngài có thể được gọi là  « kinh». Một trong số hai Ngài là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị còn lại là bậc Thánh nhân, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật. Ngoài ra, mọi thuyết giảng Pháp của các bậc thánh nhân khác chỉ được gọi là Luận, thay vì được gọi là Kinh. Điều này đúng cho bất kỳ cấp độ Bồ tát dù có vĩ đại đến đâu.

Một số người nói rằng Tổ Huệ Năng đã truyền bá Pháp Bảo Đàn Kinh. Trên thực tế, đây là do thế nhân không hiểu hệ thống và các quy định trong Phật giáo. Hệ quả là, từ « kinh » chỉ được dùng để ca ngợi một cách thái quá dành cho Ngài Huệ Năng. Ví dụ, Bồ tát Di Lặc là vị Phật tiếp theo, người sẽ dẫn dắt Pháp hội Long Hoa. Tầm cấp của Bồ tát Di Lặc cao hơn rất nhiều so với Ngài Huệ Năng. Tuy nhiên, sự giảng Pháp của Ngài Di Lặc cũng không thể được gọi là Kinh. Chúng chỉ được chấp nhận là Luận. Một ví dụ nữa là bộ Luận về Duy thức Du già (Luận về các giai đoạn thực hành thiền định).

Bậc Thánh giả, cư  sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã giáng lâm trong cõi thế gian này trong thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là vị cổ Phật duy nhất hóa hiện thân cư sĩ để truyền bá Giáo pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trực tiếp truyền dạy cho bốn dạng đệ tử. Trong số họ có 500 tỳ kheo khó dạy dỗ và không muốn phát Bồ đề tâm của Đại Thừa. Một phương tiện thiện xảo đã được dùng để giáo huấn tất cả các tăng sĩ và 8000 vị Bồ tát. Sau khi vị cổ Phật Kim Cương Trì truyền Pháp tại Diệu hỷ Quốc (Abhirati – World of Wonderful Joy), Ngài đã ứng duyên nghiệp bằng cách chuyển thế thành bậc Thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật để giúp đức Phật dạy dỗ tăng đoàn, các Bồ tát và các vị đệ tử khác. Mục tiêu để bảo vệ và phát huy Phật pháp được truyền bá bởi đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cấp độ chứng ngộ đạt được bởi đức Duy Ma Cật tương đương với mức chứng ngộ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, Ngài không muốn hóa thân dưới tướng trạng của một vị lãnh đạo tôn giáo trong cõi giới loài người, gây bè phái và tăng thêm sự vị kỷ của các hành giả.

Thấy rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở nên một vị Phật trong cõi giới loài người, bậc Thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật biết rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật và lựa chọn trợ giúp Ngài bằng cách thị hiện dưới thân tướng của một vị Bồ tát. Như vậy, Ngài Duy Ma Cật đã hành động giống như cách của vị Cổ Phật Chính Pháp Minh Như Lai khi Ngài thị hiện dưới thân tướng của Bồ tát Quan Âm, cùng cách với Bồ Tát Văn Thù –  bậc thầy của 7 vị Phật đã từng làm. Tất cả những điều này chỉ để làm lợi cho chúng sinh. Nếu hai vị Phật cùng một cấp độ ngang nhau xuất hiện đồng thời, điều này sẽ gây ra sự chia rẽ thế gian và ngăn trở sự phát triển của Phật Pháp và sự cứu giúp chúng sinh. Thực tế, chư Phật không quan tâm vị nào sẽ xuất hiện và lãnh đạo Phật giáo. Các vị Phật xuất hiện trong bất kỳ thân tướng và cách thức nào có lợi cho chúng sinh nhất. Mọi điều được thực hiện chỉ để làm lợi ích chúng sinh dựa trên Tâm bồ đề.

Bức họa: Duy Ma Cật luận pháp với Văn Thù – đời Tống

Do đó, chúng sinh không có cách nào biết rằng rằng sự chứng đắc và  giác ngộ của bậc thánh giả, cư sĩ Duy Ma Cật cao đến mức nào cũng như việc Ngài chính là hóa thân của đức Phật Kim Cương Trì, vị Phật cổ đầu tiên, tồn tại trước cả đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, Giáo pháp của Ngài Duy Ma Cật được gọi là Kinh, giống như Giáo pháp của đức Phật. Giáo pháp của đức Duy Ma Cật không phải là Luận. Trong hệ thống Phật giáo, giáo pháp của Ngài được gọi là Vilmalakirti-nirdesa Sutra (Duy Ma Cật sở thuyết kinh). Kinh này đến với chúng sinh trong thời đại của đức Thích Ca truyền bá Giáo pháp. Đây là một bộ kinh rất quan trọng. Kinh Duy Ma Cật đã được nghiên cứu và sử dụng trong cả Phật giáo Đại thừa và Kim Cương Thừa.

Trong Pháp giới, đức Duy Ma Cật là hóa thân của đức Phật Kim Cương Trì. Bởi Ngài là hóa thân của vị Phật báo thân cổ xưa này, Trí tuệ, sự chứng ngộ và cấp độ giác ngộ của ngài cao hơn hết thảy toàn bộ các vị Bồ tát. Như lời kinh đã nói ở trên, Khi đức Phật Thích Ca nói Bồ tát Di Lặc, vị Phật tương lai, lãnh đạo một nhóm các tăng ni đi thăm hỏi sức khỏe của ngài Duy Ma Cật, Bồ tát Di Lặc đã bạch đức Thế Tôn rằng « Thưa đức Thế Tôn, con không xứng đáng viếng thăm và hỏi han sức khỏe của Ngài Duy Ma Cật» Nguyên nhân mà Bồ tát Di Lặc thưa với đức Phật rằng khi Ngài đang thuyết Pháp cho chúng sinh, bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã làm Ngài bối rối và đã nhân từ chỉ dạy Ngài. Do đó, Bồ tát Di Lặc không dám viếng thăm Ngài Duy Ma Cật. Những vị Bồ tát còn lại đều chắc chắn rằng, vị thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật sở hữu trí huệ đặc biệt thâm sâu và rằng họ cảm thấy còn chưa xứng đáng lãnh trách nhiệm này. Các Ngài sợ rằng các Ngài sẽ trở nên bối rối và không muốn tới.

Do đó, cuối cùng, Bồ tát Văn Thù, người vốn là một bậc cổ Phật và thầy của 7 vị Phật đã dẫn đầu rất nhiều các vị bồ Tát, A La Hán, và 500 vị Tỳ kheo đến thăm bệnh đức Duy Ma Cật. Bậc Thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã dùng thần thông và trí huệ của mình để giúp đỡ Phật Thích Ca chỉ dạy các vị khách này. Một ví dụ nữa, khi đức Duy Ma Cật thị hiện sự chứng ngộ và năng lực siêu nhiên của một vị Phật bằng cách di chuyển toàn bộ các bậc Bồ Tát, A La Hán, và cõi Phật gồm Bất Động Phật từ cõi Diệu Hỷ Quốc đến thế gian này để mọi học trò Phật tử có thể nhìn thấy. Tất cả chư Bồ tát của cõi Diệu Hỷ Quốc đều nghĩ rằng, đức Phật Bất Động đã di chuyển cõi của Ngài và các vị Bồ tát tới cõi giới loài người. Vào lúc đó, đức Phật Bất Động có nói rằng « Ta không làm điều đó. Điều này được thực hiện bởi sức mạnh siêu nhiên của Ngài Duy Ma Cật » Vào lúc đó, mười bốn nghìn tỷ chúng sanh đã phát tâm thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ có đức Phật Kim Cương Trì, vị cổ Phật đầy năng lực siêu nhiên mới có thể di chuyển vị Phật khác đến một cõi giới khác. Không một bậc Bồ tát nào, dù ở cấp độ cao tới đâu, có thể có mức độ chứng ngộ cao để làm được một việc kỳ diệu như vậy.

Trong Kinh, Phật Thích Ca ca ngợi đức Duy Ma Cật với những lời sau : « Ai cúng đường tới bậc thánh nhân này cần biết rằng, họ đang cúng dường tới chư Phật. Ai sao chép lại kinh này hoặc giữ chúng trong phòng, cần biết rằng, đức Như Lai đang tồn tại trong phòng đó ». Đức Phật đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng, bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật chính là một vị Phật. Tại sao ngài Duy Ma Cật lại có thể có được cấp độ chứng đắc và giác ngộ cao đến vậy? Bởi vì Ngài Duy Ma Cật chính là đức Phật Kim Cương Trì, thầy của Ngũ Bộ Phật ngụ tại ngũ phương và là thầy của tất cả các vị Phật. Đức Phật Kim Cương trì hóa hiện như là vị cổ Phật Nhiên Đăng, vị Phật đã nhận đức Thích Ca là học trò. Ngài là vị Tổ tối cao, vị Phật cổ nhất và cũng là vị lãnh tụ lớn nhất của toàn bộ các truyền thống Hiển và Mật của Phật giáo. Do đó, đức hạnh, sự chứng ngộ và trí huệ của bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật là không thể so sánh trên toàn thế giới. Toàn bộ 4 dạng học trò của Đức Phật, cho dù họ là tu sĩ hay cư sĩ, bao gồm cả các bậc Bồ tát, đã cung kính lắng nghe và thực hành theo giáo Pháp của đức Duy Ma Cật. Ngài đã giúp đức Phật Thích Ca khai trí 500 tỳ kheo và 8000 bồ tát để đạt được thành tựu trong Pháp.  Ngài cũng đã hướng dẫn và khai trí không biết bao nhiêu vị Đại Bồ Tát, những bậc đã thức tỉnh tâm Bồ đề.  Đức Duy Ma Cật thứ 2 và là đức Phật Kim Cương Trì thứ 3 chính là đức H.H. Wan Ko Yeshe Norbu. Các vị Pháp vương cực kỳ linh thánh ở cấp độ Phật và Bồ tát đã thừa nhận sự thực này theo đúng với Pháp và đã ban hành chứng thực đúng theo quy ước trong Phật giáo.

Đức Phật Báo thân nguyên thủy Kim Cương Trì Vajradhara

Khi đức phật Kim Cương Trì đời thứ 3 đản sinh, những tiếng trống bất thần cất tiếng trên bầu trời, tiếng nhạc trời êm dịu phát ra. Ba cầu vồng vào khoảng 40-50 mét xuất hiện đồng thời trên bầu trời. Chiếc ở giữa có màu xanh nguyên thủy. Chiếc bên phải có màu đỏ nguyên thủy, và chiếc bên trái có màu trắng nguyên thủy. Ban đầu, thân thể của Ngài màu xanh thẫm. Không có tiếng khóc của Ngài cất lên và có thể được nghe thấy. Hơn nữa, Ngài mở miệng và tuyên bố rất rõ ràng « Ta đã đến thế giới này. Ta đã làm chủ hoàn toàn Hiển giáo và Mật giáo và có thể thị hiện Ngũ Minh một cách thần kỳ. Hãy so sánh và các con sẽ biết » Sau khi tuyên bố những lời trên, Ngài im lặng và trở thành một đứa trẻ giống như bình thường. Cha mẹ Ngài nghĩ rằng họ đã sinh ra một con người bí ẩn và lạ thường nhưng không nói cho ai biết về chuyện này. Ngài không nói cho đến tuổi lên ba.

Khi Ngài ba tuổi, đức Đại Nhật Pháp Vương Zunsheng đã hướng dẫn Ngài trong việc học Tam Tạng kinh điển. Vào thời gian này, Ngài được dạy để thuộc lòng tâm chú của đức Phật Kim Cương Trì bảy lần. Cậu bé bất thần cười một cách chân thành và ngay lập tức, thị hiện Ba Thân và Bốn trí huệ. Đức Đại Pháp Vương Zunsheng ngay lập tức, kiểm tra kiến thức của Ngài về Tam tạng kinh điển và Mật điển. Pháp tử nhỏ bé đã giải thích những bản kinh này một cách dễ dàng. Chẳng có gì mà Ngài lại không hiểu. Ngài đã nhận ra những học thuyết và nguyên tắc của những giáo lý đó.

Đức Đại Nhật Pháp Vương Zunsheng khi đó đã tuyên bố chính thức như thế này : « Đức Phật Kim Cương Trì đã tới thế gian này lần thứ 3. Bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã giáng lâm từ cõi cao nhất lần thứ 2. Ngài hoàn toàn thông hiểu các kinh điển Giáo Pháp. Bốn trí huệ của Ngài hoàn hảo tuyệt vời. Ngài là một vị cổ Phật mà chúng sinh có thể nương tựa. không vị Đạo sư nào có khả năng dạy Ngài. Kho tàng chạm khắc bí ẩn của Ngài thật ấn tượng và độc nhất vô nhị trên thế giới. Ngài có khả năng đưa sương mù vào trong các tác phẩm điêu khắc của Ngài. Ngài có khả năng thể hiện sự chứng ngộ và kỹ năng tuyệt vời. Không vị thánh nhân nào trên thế giới có thể sao chép lại những tác phẩm đó. Nếu bất kỳ ai có thể làm được điều này một cách hoàn hảo giống như nguyên gốc, những lời nói của ta là lừa dối thế giới. Đức Duy Ma Cật Wan Ko chính là đức Phật Kim Cương Trì. Ngài sẽ triệu thỉnh chư Phật đến ban nước cam lồ mà nhiều người sẽ nhìn thấy từ bầu trời. Ngài đến vì lợi ích tốt nhất cho chúng sanh. Ngài sở hữu lòng từ bi và trí huệ của một vị cổ Phật. Ta nói những lời này để minh chứng cho sự chân thật trong công bố chính thức của ta » Đức Đại Nhật Pháp Vương Zunsheng cũng đặt Pháp danh cho Ngài là Pháp Tử Yangwo Yizhi, có nghĩa là Pháp Tử lãnh đạo tối cao của Phật giáo với trí huệ tột đỉnh.

Đức Đại Nhật Pháp vương H.H. Zunsheng khi đó còn nói rằng « Trong thời mạt pháp ở cõi thế gian này, sẽ có rất nhiều vị Thầy tà ác mạo danh là những thánh nhân. Để phân biệt chánh với tà, ta nay đưa ra một tuyên bố chính thức và nghiêm ngặt mà những lời này có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá. Những lời tuyên cáo này như sau : « Không có hóa thân lần thứ tư của đức Phật Kim Cương Trì trong cõi giới này trong 5.000 năm tới. Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 sẽ là bậc thánh nhân duy nhất, không có hóa thân lần nữa của đức Phật Kim Cương Trì trong cõi giới này trong vòng 5000 năm. Dựa trên nhân duyên phù hợp với Pháp, ta nay đưa ra những thử thách để xác định một người tự xưng là hóa thân đích thực của vị Phật đó có thật hay không.

Người đó phải triệu thỉnh thành công chư Phật đến ban nước cam lồ. Người đó phải có khả năng tiến hành buổi lễ Rút thẻ từ chiếc bình vàng để xác định Nghiệp và dự đoán trước kết quả buổi lễ. Người đó phải có khả năng giải trừ nghiệp chướng một cách rõ ràng nhất. Người đó phải có khả năng sao chép được những tác phẩm điêu khắc nhiều màu kỳ diệu. Người đó phải có khả năng đưa sương mù vào trong tảng đá điêu khắc rỗng và duy trì chúng ở trong đó. Nếu một người có đủ khả năng làm được cả 5 điều trên mà không có sự ngoại lệ, người đó sẽ là hóa thân lần thứ tư của đức Phật Kim Cương Trì. Cho dù một bậc Khai Mật Tạng Pháp Vương có vĩ đại đến đâu, cho dù người nào để lại dấu chân và tay trên đá núi, cho dù người nào có năng lực siêu nhiên rộng lớn đến đâu, nếu người đó không làm được 5 điều linh thánh trên, người đó chắc chắn không phải là hiện thân đích thực của đức Phật Kim Cương Trì. Một vị cổ Phật đã giáng lâm xuống cõi thế này sẽ không gặp khó khăn nào để hoàn thành 5 thử thách trên. Ta đưa ra 5 bài thử thách có thể quan sát được này với mục đích ngăn chặn những kẻ mạo nhận trong tương lai ».

Pháp tử Wan Ko, vị  lãnh đạo Phật giáo, đã nhận người học trò đầu tiên khi Ngài 5 tuổi. Trong kiếp trước, người học trò này chính là một đệ tử của Đức Liên Hoa Sanh, người luôn ở bên cạnh Ngài. Người đệ tử đó cũng là một trong bốn môn đệ xuất sắc nhất của Bậc Thầy Shantaraksita, bậc sáng lập nên dòng phái Nyingma của Phật giáo Mật thừa Tây Tạng. Người đệ tử đó tên là Xirao Jiebu. Trong kiếp sống này, Ngài được công nhận là Đại đức Xirao Jiebu II và được trao tặng chiếc mũ của một bậc Pandita lỗi lạc bởi dòng Geluk.

Sau khi quy y Pháp Tử Wan Ko, đức Xirao Jiebu thường thấy năng lực siêu nhân kỳ diệu của đức Pháp Tử khi ở bên cạnh Ngài. Tuy nhiên, thật kỳ lạ sau khi đức Xirao Jiebu quy y, dân chúng trên thế giới hiếm khi nghe thấy Pháp Tử giảng Phật Pháp. Bằng cách đó, Pháp tử hành động y như bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật đã làm khi Ngài nhận được nhiều giáo lý và những kiến thức khác nhau, dưới thân phận của một người bình thường, và học mọi điều một cách không mệt mỏi. Không ai biết tại sao Pháp tử lại làm như vậy.

Vào tuổi mười sáu, Pháp Tử viết một tác phẩm về giáo Pháp có tựa đề « A Monk Expounds the Absolute Truth to a Layperson – Một vị tu sĩ trao truyền sự thật tuyệt đối cho một cư sĩ ». Sau khi tác phẩm này bị chôn vùi, vị thầy vĩ đại Hui Yong đã đào và lấy lên. Đức Renqing Luozhu và Suolang Danbu đã cung kính dâng lên đức Đại Nhật Pháp Vương H.H. Zunsheng Yeshe Norbu để đánh giá. Ngài đã công bố về cuốn Giáo lý này trước 4 dạng Phật tử. Sau khi công bố về giáo pháp này, Ngài dẫn bốn dạng đệ tử quỳ xuống hướng về cuốn Giáo lý. Sau đó, Ngài tuyên bố chính thức « Một vị cổ Phật đã đến với phương Đông ». Ngài đã chứng nhận Pháp Tử chính là đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3, đặt pháp danh cho Ngài là Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu, và nói rằng, Ngài chính làm đấng Như Lai thiêng liêng nhất. Ngài còn gọi cuốn Một vị tu sĩ trao truyền sự thật tuyệt đối cho một cư sĩ là Kinh.

Đương nhiên là đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 tiếp tục truyền bá giáo Pháp và cứu giúp chúng sanh. Ngoài đức Xirao Jiebu, Ngài tiếp tục nhận học trò. Khi duyên nghiệp chín muồi, những hóa thân của các thành viên của 4 vị đệ tử xuất sắc nhất của bậc Thầy Shantaraksita quy y và trở thành những học trò của đức Phật Kim Cương trì như Đức Muya Jiongzha III và Đức Xiangge Qiongwa IV. Một vị đệ tử khác, Đức H.E. Denma Tsemang II, là thị giả thân cận của Ngài, người mà kiếp trước là một trong 25 vị đệ tử xuất sắc nhất của đức Liên Hoa Sanh. Đức H.E. Gar Tongstan IV, kiếp trước của Ngài là thừa tướng của nhà vua Songstan Gampo, cũng là một học trò thân cận của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3. Những người đệ tử khác gồm đức Palden Lodoe, hóa thân của vị sáng lập ra dòng Kagyu Macang, Hsi Jao Seng Ge; Đức Yundun Duojibai Gadu Rinpoche thuộc dòng Nyingma; đức Dachu Hengsheng, kiếp trước của Ngài là đệ tử xuất sắc của vị Tổ Dangba Sangjie thuộc dòng Jueyu; đức Khu-ston brTson-‘grus g.yung-drung thuộc dòng Kadampa, kiếp trước của Ngài là một trong bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của đức Atisha; đức Danzeng Nuori Rinpoche thuộc dòng Geluk; và nữ tôn giả Akou Lamo.

Thậm chí, hóa thân của vị tổ vĩ đại thuộc dòng Shangpa Kagyu, Bồ tát Tangtong Gyalpo, bậc được biết đến ở khắp Tây Tạng, đã chính thức nhận đức Như Lai Wan Ko Yeshe Norbu là thầy của Ngài. Thêm vào đó, một số bậc thánh nhân vĩ đại cũng giáng lâm xuống cõi thế này để ở bên cạnh đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 và nhận được những Giáo Pháp thâm sâu từ đức Như Lai, như hóa thân của ngài Cấp Cô Độc, người đã dâng khu vườn Jetavana tới đức Phật Thích Ca Mâu Ni; hóa thân của ngài Xá Lợi Phất , vị đệ tử vĩ đại nhất của đức Thích Ca và Hóa thân của bậc sáng lập vĩ đại của dòng Nyingma, Đức Shantaraksita.

Hiện nay, theo quan kiến thế gian, nền tảng giáo dục của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 đang ở cấp độ cao nhất. Ngài hoàn toàn thông thạo về Tứ thư  ngũ Kinh bằng tiếng Trung cổ. Đối với giáo dục hiện đại, Ngài là một học trò nổi bật  ở trường tiểu học, nhận học hàm tiến sĩ cấp cao tại một trường đại học, và trở thành giáo sư tại một trường đại học Mỹ nổi tiếng, nơi mà Ngài đã giảng dạy trong vòng 6 năm. Ngài nhận được những khen tặng đặc biệt từ ngôi trường đó. Ngài là người duy nhất trong lịch sử hơn 200 năm qua của Viện Hàn lâm nghệ thuật hoàng gia Anh nhận được tước vị “Thành viên”. Tuy nhiên, đối với đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3, những điều này chỉ là những vấn đề không quan trọng và hầu như không xứng đáng để nêu ra.

Đức Phật Kim Cương Trì  đời thứ 3 đã không tiết lộ thân phận và danh tích thực của Ngài. Mặc dù Ngài đã thể hiện trí huệ vĩ đại và sự chứng ngộ cho người khác một cách không cố ý khiến họ kinh ngạc trước những gì họ thấy, bậc Thầy tôn quý này không bao giờ bàn luận về nền tảng riêng của Ngài. Nhiều người hỏi Ngài về dòng truyền thừa của Ngài, thậm chí còn ban hành văn bản yêu cầu ngài giải đáp bí ẩn này. Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 luôn trả lời rằng “Ta không biết. Ta chỉ  có Phật giáo. Ta là người phụng sự với một trái tim khiêm nhường”. Sự bày tỏ trên có thể thường được nghe thấy trong ghi âm những bài Pháp thoại của đức Như Lai trong nhiều năm.

Theo thời gian, người ta dần quen và nghĩ rằng, Ngài chỉ đơn thuần là một người tốt bụng, thông tuệ và có tài. Điều này cũng xảy ra với cả những thành viên trong học viện Văn hóa quốc tế của Bậc Thầy Wan Ko Yee, thành lập năm 1995, những người có thể coi là có sự hiểu biết tốt nhất về Ngài. Họ cũng vậy, không biết thân thế đích thực của ngài. Họ chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng, Ngài là một bậc thánh nhân có đạo hạnh và trí huệ phi thường, gần giống với một vị Pháp vương Phật giáo như Dalai Lama hoặc Karmapa. Do đó, ngài chủ tịch của học viện trên, Longzhou Rinpoche, khi biết được danh tính đích thực của Ngài chính là đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3, đã sửng sốt và lắp bắp “Thảo nào. Thảo nào. Những vị Pháp vương vĩ đại cũng không thể sánh với vị Phật này! Làm điều đó có nghĩa là bất kính với Ngài và điều này sẽ thật là tội lỗi”

Thời gian trôi qua từng ngày. Vào một thời điểm nhất định, mọi người mới bắt đầu nhận ra rằng, đối với bất kỳ một dạng tri thức hay kỹ năng nào, Đức H.H. Wan Ko Yeshe Norbu cũng đều không cần phải học chúng. Ngay khi mới tiếp xúc, Ngài đã có thể dễ dàng hiểu được tri thức hay kỹ năng làm nên tác phẩm đó. Hơn nữa, Ngài ngay lập tức trở nên thông tuệ và thành thạo tri thức hay kỹ năng đó. Kết quả là, tác phẩm của Ngài còn vượt xa cả bản chính gốc mà Ngài đã nhìn thấy.

Những vị cao tăng lỗi lạc và Pháp vương giờ đây đã thông cáo về những chứng thực của các Ngài liên quan đến bậc thánh nhân linh thiêng này và những thông tin gây kinh ngạc về thân thế của Ngài. Chỉ lúc  đó, chúng tôi mới biết rằng, Ngài chính là bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật thứ 2 và  là hóa thân đích thực của đức Phật Kim Cương Trì. Điều này cũng giải thích tại sao, đức Đại Nhật Pháp Vương công bố trong Tuyên cáo chính thức của Ngài rằng không một bậc Thầy đạo hạnh linh thánh nào có sự chứng ngộ cao hơn Ngài, đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 và không ai có đủ phẩm chất để trở thành thầy của Ngài. Thậm chí 500 vị tỷ kheo, 8.000 vịBồ tát, các vị cao tăng lỗi lạc, các bậc tôn giả đạo hạnh vĩ đại cũng đã được Ngài chỉ dạy khi Ngài còn là đức Duy Ma Cật, chưa kể đến những bậc có cùng cấp độ đang được Ngài dạy trong cuộc đời này.

Bởi vì đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 là một vị cổ  Phật đã giáng lâm xuống cõi thế này lần nữa, Ngài nắm giữ những nguyên lý của “sự không phân biệt giữa các truyền thống Mật và Hiển giáo; cũng như giữa các dòng phái và truyền thống khác nhau; giáo hóa chúng sanh tùy hoàn cảnh của họ; và truyền bá rộng rãi Giáo pháp của chư Phật cho tất cả chúng sinh”. Do đó, Ngài chính là đức Đại Pháp Vương – Đức Phật Kim Cương Trì thuộc “dòng truyền thừa Phật giáo”, đấng giải cứu toàn thể chúng sinh một cách không giới hạn. Dòng phái Phật giáo gồm toàn thể đạo Phật, không phân biệt các truyền thống khác nhau. Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3 đã khuyên nhủ thính chúng nhiều lần rằng “Không có sự khác biệt giữa các dòng phái trong tâm ta. Chỉ có duy nhất đạo Phật. Tuy nhiên, nếu một Pháp Vương, Rinpoche, hay giáo thọ của bất kỳ truyền thống nào tuân thủ đúng giáo lý của chư Phật, đạt giải thoát và từ đó, cứu rỗi chúng sinh khác tùy thuận duyên nghiệp của họ, những vị đó xứng đáng được tán thán”.

Có những quãng thời gian nhất định gắn với việc truyền bá Phật Pháp và làm lợi ích chúng sinh của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3. Trước tuổi 11 là  thời kỳ Ngài tham gia giảng dạy Tam tạng kinh điển của Phật giáo Hiển thừa. Độ tuổi 11 đến 15 là thời kỳ Ngài tham gia giảng dạy giáo lý mật thừa thuộc truyền thống Kagyu. Trong thời gian này, Ngài được coi là Pháp Tử Sư tử hống Dusum Khenpa. Kể từ độ tuổi 15, đây là thời kỳ Ngài giảng dạy giáo lý Mật thừa thuộc dòng Geluk. Trong thời gian đó, Ngài được coi là hóa thân của Bậc Thầy Tsongkhapa. Đây cũng là thời gian mà Ngài truyền bá một cách hoàn hảo các Mật điển thuộc dòng Sakya, Nyingma, và tất cả các truyền thống khác. Vào thời gian này, Ngài được gọi là đại diện cho Thân, Khẩu, Ý của đức Liên Hoa Sanh.

Trên thực tế, những danh xưng kính cẩn của những bậc tôn giả đạo hạnh vĩ đại và dân chúng khắp nơi dành cho Ngài đều không xứng đáng với danh tính đích thực của đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3. Danh tính đích thực của Ngài được tiết lộ khi duyên nghiệp với chúng sanh được chín muồi. Vào thời gian này, hóa thân chư Phật và chư đại Bồ Tát – Pháp vương đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhập định sâu hay đi vào Pháp giới. Mỗi người trong số họ đều nhìn thấy trực tiếp và bằng cách siêu nhiên cội nguồn đích thực. Từ đó, các Ngài đã công nhận một cách thống nhất và rõ ràng rằng đức H.H. Wan Ko Yeshe Norbu chính là vị cổ Phật Kim Cương Trì đã giáng lâm xuống thế giới này lần nữa. Điều này có nghĩa là, Ngài chính là bậc thánh giả, cư sĩ vĩ đại Duy Ma Cật thứ hai và là đức Phật Kim Cương Trì thứ 3.

Cây quy y dòng Truyền thừa Phật giáo

Đức Như Lai Wan Ko Yeshe Norbu là vị lãnh đạo Phật giáo tối cao trong toàn thể Pháp giới và là hóa thân hoàn hảo của Đức Phật Kim Cương Trì. Trong vài ngàn năm gần đây, có rất nhiều bậc thánh nhân đã tới thế giới này và danh tính của các Ngài đã được công nhận. Tuy nhiên, Đức Như Lai Wan Ko Yeshe Norbu là vị cổ Phật Kim Cương Trì duy nhất và là vị lãnh đạo cao nhất của Phật giáo, người dẫn đầu 5 lãnh vực sau:

1. Ngài là bậc thánh nhân vĩ đại, đã nhận được những chứng thực bằng văn bản nhiều nhất và những lời ca tụng thành kính từ hóa thân các chư Phật và chư Đại Bồ tát của toàn bộ những dòng phái chính trong lịch sử Phật giáo (xem mục Những lời xác thực và Chúc Mừng).

2. Ngài là bậc thánh nhân vĩ đại, đã nhận được những đánh giá  cao nhất từ hóa thân chư Phật và chư Đại Bồ tát của toàn bộ các dòng phái chính trong lịch sử Phật giáo (xem những đánh giá trong mục Những lời xác thực và Chúc Mừng)

3. Ngài là bậc thánh nhân vĩ đại và là vị cổ Phật có  địa vị cao nhất trong toàn bộ chư Phật và  chư Bồ tát đã tới cõi giới loài người này (xem mục Những lời xác thực và Chúc Mừng trong đó có ghi Ngài chính là đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3)

4. Ngài là bậc thánh nhân vĩ đại nhất, đã làm nên những thành tựu cao nhất trong lịch sử nhân loại trong việc làm chủ Phật giáo Hiển thừa, Mật thừa, và Ngũ Minh. (xem 30 cách phân loại)

5. Ngài đã tạo ra sương mù tốt lành từ không trung và đưa nó  vào bên trong một tác phẩm điêu khắc đá rỗng và sáng tạo các tác phẩm điêu khắc linh thánh và kỳ diệu, đúng như lời đức H.H. Đại Pháp Vương Zunsheng tiên báo. Cho đến nay, trong lịch sử Phật giáo, không có vị thánh nhân vĩ đại nào hóa hiện trên cõi giới loài người có thể làm được những điều đó. Không ai có thể sao chép lại những tác phẩm tuyệt vời như vậy. (xem thêm Sự thật không thể chối bỏ tại trang 380 trong cuốn sách)

Những thành tựu nói trên không hề sáo rỗng hay dựa trên những lời nói không đáng tin cậy. Ngược lại, những lời nói trên dựa trên những tư liệu của các vị Rinpoche, Pháp vương, những vị cao tăng lỗi lạc, linh thánh và có đạo hạnh tuyệt vời trong thế giới ngày nay. Đó là những lời chân thực, được phát ngôn với một thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm và sự hiểu thấu Nhân quả. Tại sao các bậc sáng lập ra các dòng phái, các Pháp vương, các Rinpoches, những người đều là hóa thân của chư Phật, chư Bồ tát đều nhất trí công nhận rằng đức H.H Wan Ko Yeshe Norbu là bậc Thánh nhân cao quý và vĩ đại nhất trong thế giới ngày nay? Một sự công nhận thống nhất ở cấp độ cao như vậy đã không xảy ra trong vài ngàn năm qua.

Câu trả lời đã rõ ràng mà không cần đắn đo: Ngài chính là đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3. Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, có bậc thánh nhân hay học giả nào có thể đạt những thành tựu như Ngài đã đạt được? Không ai có thể tìm thấy người nào có khả năng thực hiện thậm chí chỉ một nửa trong số 30 danh mục chính về những thành tựu của Ngài. Không ai có thể tìm thấy người nào có khả năng sao chép lại thậm chí một trong nhiều tác phẩm điêu khắc nhiều màu tuyệt vời của Ngài.

Bên cạnh đó, do duyên nghiệp đã chín muồi của chúng sinh, đức Phật Kim Cương trì đời thứ 3 đã mang lại cho cõi giới này Giáo Pháp Đại Viên Mãn Thành tựu Thân cầu vồng Xian Liang. Bất cứ ai nhận được quán đảnh Pháp này từ đức Phật Kim Cương trì III đều có thể thành tựu thân cầu vồng ngay trong ngày giáo pháp được trao truyền và lễ quán đảnh được tiến hành. Không cần thiết phải thực hành nhiều ngày, tháng hay nhiều năm để chứng ngộ trạng thái này. Có những người duyên nghiệp chín muồi để nhận được quán đảnh này như đức H.E. Gar Tongstan IV, đức H.E. Kaichu Rinpoche và những bậc tôn giả đạo hạnh vĩ đại khác. Kể từ ngày nhận được quán đảnh, các Ngài đã có thể ở trong trạng thái sáng ngời của pháp tính vào mọi lúc.

Người nào có thể đạt được trạng thái chứng ngộ như vậy ngoài đức Phật Kim Cương trì đích thực? Hơn nữa, cách đây rất lâu, khi đức Phật sống trong thế giới này, bậc thánh giả đáng tôn kính Duy Ma Cật đã là vị thầy khai trí và hướng đạo cho tất cả các bậc cao tăng lỗi lạc, các bậc tôn giả đạo hạnh vĩ đại, và các vị Bồ tát. Các vị Pháp vương ở cấp độ hóa thân Phật hoặc Đại Bồ tát đã công nhận bằng văn bản theo các nguyên tắc của đạo Phật rằng Đức H.H. Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu chính là Đức Duy Ma Cật thứ 2; và cũng là đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3.

Căn cứ vào sự  chứng ngộ hiện tại của Ngài, thân thế của Ngài là một vị cổ Phật, hay vị trí  của Ngài trên cây quy y dòng truyền thừa Phật giáo, đức Như Lai Kim Cương Trì đời thứ 3 H.H. Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu là bậc thánh nhân vĩ đại nhất trong tất cả các hóa thân chư Phật, chư Bồ tát, các vị cao tăng xuất sắc và các bậc tôn giả đạo hạnh tuyệt vời!

Xem thêm: Phổ Hiền Bồ Tát trong phật giáo

Chamgon Kenting Tai Situpa
LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC KIM CƯƠNG TRÌ
(The Dorje Chang Thungma)
Người dịch: Nguyên Toàn – Hiệu đính: Thanh Liên

LỜI CẦU NGUYỆN
ĐỨC KIM CƯƠNG TRÌ
Biên soạn bởi
BENKAR JAMPAL ZANGPO
Luận giải bởi
CHAMGON KENTING TAI SITUPA

Lời cảm tạ

Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn thành kính tới
Chamgon Kenting Tai Situpa, với lòng bi mẫn lớn lao
và trí tuệ vĩ đại, Ngài đã ban tặng chúng ta những lời
giảng quí giá này.
Chúng tôi cũng trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của
Lama Tenam tôn kính, Rishi Jindal, Tiến sĩ Gyurme
Lodoe, Ni cô Tsomo, Ni cô Sherab, Ni cô Sanjay, Tiến
sĩ Heather Buttle, Marion Sallis và Judy & Laurie
Reiner, trong việc phiên âm, biên tập và hiệu đính bản
thảo của cuốn sách này.

Nguyện Giáo lý vô song và siêu việt này,
Kho tàng quí giá của các Vị Phật Chiến Thắng,
Luôn trải rộng và lan ra khắp chúng sinh
Như mặt trời chiếu sáng cả bầu trời

Copyright © 2010
Chamgon Kenting Tai Situpa &
Palpung Zhyisil Chokyi Ghatsal
This book is copyright. Apart from any fair dealing for the
purpose of private study, research, criticism or review as permitted
under the Copyright Act 1968, no part of this book may be stored or
reproduced by any process without prior written permission.
Enquiries should be made to the publisher.

Published by
Palpung Zhyisil Chokyi Ghatsal Publications
PO Box 6259 Wellesley Street, Auckland, New Zealand
Email: inquiries@greatliberation.org
Website: www.greatliberation.org
National Library of New Zealand Cataloguing-in-Publication Data
Pema Donyo Nyinje, Tai Situpa XII, 1954-
The Dorje Chang Thungma / Chamgon Kenting Tai Situpa
Bản quyền tiếng Anh : Palpung Zhyisil Chokyi Ghatsal Publications
Bản quyền tiếng Việt : Nguyên Toàn
Ghi chú: Những từ tiếng Tây Tạng trong cuốn sách này là phiên âm của cách phát âm.
Ảnh bìa trước: tượng Đức Kim Cương Trì, của ngài Ven. Choje Lama Shedrup
Bức ảnh màu: ngài Benkar Jampal Zangpo,
Thangka do Thanglha Tsewang vẽ, ảnh chụp của Professor Karma

LỜI NÓI ĐẦU

Trước hết, chúng tôi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới
Palpung Zhyisil Chokyi Ghatsal Publications đã cho
phép chúng tôi dịch sang tiếng Việt và phát hành (với
hình thức ấn tống) cuốn sách “The Dorje Chang
Thungma” (Lời Cầu nguyện Đức Kim Cương Trì) của
Đại sư Kenting Tai Situpa thứ 12 tại Việt Nam. Chúng
tôi cũng xin cám ơn tới Lama Tenam tôn kính luôn luôn
tận tình giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin phép và
dịch thuật của cuốn sách này cũng như các cuốn sách
khác của Tai Situpa.

Xin gửi lời cám ơn trân trọng tới tất cả các quí đạo
hữu, những người đã đóng góp và hoan hỉ công đức để ấn
tống cuốn sách này.

“Lời Cầu nguyện Đức Kim Cương Trì” là tập hợp hai
bài giảng riêng biệt của ngài Tai Situpa. Bài giảng thứ nhất
là luận giải của ngài về Bài kệ “Lời Cầu nguyện Đức Kim
Cương Trì” của ngài Benkar Jampal Zangpo. Bài giảng thứ
hai là một giải thích cô đọng và súc tích về “Mối quan hệ
Guru và Đệ tử”. Trong các bài giảng của Tai Situpa dành
cho công chúng, ngài thường sử dụng những từ ngữ phổ
biến và các thí dụ đời thường cũng như pha trộn chút hài
hước để những giáo lý Phật giáo trở nên dễ hiểu hơn đối
với mọi người. Người dịch đã rất cố gắng để có thể chuyển
tải được những ý nghĩa sâu xa, uyên thâm trong bài giảng
của Đại sư, tuy nhiên do tâm trí còn hạn hẹp của người
dịch, nên bản dịch chắc chắn có thiếu sót, và mọi sai
sót là lỗi của người dịch.

Chúng con xin hồi hướng công đức này vì lợi lạc
và sự giác ngộ của tất cả chúng sinh!

Nguyên Toàn
Tp Hồ Chí Minh 6/2011

MỤC LỤC

Tiểu sử của ngài Chamgon Kenting Tai Situpa
Bài kệ lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì
Giới thiệu
Chúng ta cầu nguyện ai
Chuyển tâm ra khỏi luân hồi
Thành kính và Khát vọng
Không xao lãng
Lhagthong
Hồi hướng
Các câu hỏi
Mối quan hệ Guru – Đệ tử
Chú thích
Giới thiệu về Tu viện Palpung Sherabling

Nguồn: https://phattuvietnam.org
Danh mục: Phật Tử

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây